Η αγάπη είναι ψυχοκομπίνα
Η αγάπη είναι ψυχοκομπίνα της εξουσίας και των εξουσιαστών.

Η δημοσίευση (post)
στο «άρτιο»
0