δημοκρατία, βασιλεία, τυραννίδα.Όσος έπαινος πρέπει σ΄ όποιον θεμελιώσει μια δημοκρατία ή ένα βασίλειο, τόση κατάκριση σ΄ αυτόνε που θα στήσει τυραννίδα.

Η δημοσίευση (post)..
στο άρτιο

Διατριβές πάνω στην πρώτη Δεκάδα του Τίτου Λιβίου / σελ. 313-314, τόμος πρώτος, έργα Niccolò Machiavelli / εισαγωγή – επιλογή – μετάφραση ΤΑΚΗ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ) ΚΟΝΔΥΛΗ, Εκδ. Κάλβος 
0