εκλογές παρωδία


Η μόνη αξιοπρεπής στάση απέναντι σε αυτές τις εκλογές παρωδία είναι η ΑΠΟΧΗ.


Η δημοσίευση (post)

στο «άρτιο»

στον «ἀσπάλαξ»
0