Το μέλλον της Ελλάδας είναι η καταστροφή που της αξίζει.


Σε αυτόν το λαό αξίζει μόνο χλεύη.

Δείτε περισσότερα..
Η δημοσίευση (post)..
στον σπάλαξ
0