Άπειρον


Δεν έχουν χάσει οι λέξεις το νόημά τους
αλλά το νόημα δεν βρίσκει πάντα τις λέξεις.
Νόημα υπάρχει πάντα,
ακόμα κι όταν μοιάζει να έχει χαθεί για πάντα.
Ειδικά τότε…
. . . Οι λέξεις ακολουθούν.