Δημοκρατία ΤΩΡΑ!


ΛΕΓΩ ΔΕ ΟΙΟΝ ΔΟΚΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΤΟ ΚΛΗΡΩΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΟ Δ΄ΑΙΡΕΤΑΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΟΝ"
[Aριστοτέλης - Πολιτικά, Δ, 1294β 8-9]

Σύμφωνα με την ελληνική πολιτική σκέψη, που όρισε τον πολιτισμό, τα πολιτεύματα διακρίνονται σε δημοκρατικά και μη δημοκρατικά. Λέει ο Αριστοτέλης: "ΚΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΟΜΕΝΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ" [Πολιτικά, Α, 1252a 15-16 / το να είναι κάποιος με σειρά, με περιτροπή, άρχοντας και αρχόμενος είναι χαρακτηριστικό πολιτικό.]  "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΝ ΤΟ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΡΧΕΙΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣΘΑΙ [Πολιτικά, Ζ, 1317β 2-3 / ένα χαρακτηριστικό της ελευθερίας είναι το να άρχει και να άρχεται κανείς με τη σειρά του.]

Ο κοινοβουλευτισμός δεν είναι δημοκρατία. Να τελειώνουμε πλέον με αυτή την απάτη που ανακυκλώνουν τα παπαγαλάκια και τα τσιράκια της εξουσίας.

Είναι ολιγαρχία. Τελεία και παύλα._

Η Δημοκρατία είναι το άριστο των πολιτευμάτων (-όχι το ιδανικό πολίτευμα, δεν υπάρχει εξάλλου τέτοιο), γιατί οι πολλοί εξαγοράζονται δυσκολότερα από τους ολίγους.


Κήρυξη ανένδοτου αγώνα 
για την ανατροπή του πολιτεύματος
Συντακτική Εθνοσυνέλευση ΤΩΡΑ