Κρόνος


RENE MAGRITTE. 
Black Magic, 1945, 
oil on canvas. Surrealism.
Χαμένοι στις ανέστιες προσμονές,
στο πέλαγο της ιστορίας χαμένοι.

Θα έρθουν οι μακάριοι στοχαστές,
στον κήπο με λουλούδια που ανθίζουν.

Δεν θέλω να θυμάμαι ποιος ήμουν χθες,
στην αγκαλιά του χρόνου θέλω να με ντύσω. 

© Ἀγαθοδαίμων