σε θέλω σαν πρώτα


στην φυλακή των ορμών
στις άναρθρες κραυγές της μεσοτοιχίας

χάθηκε το αίσθημα της ηδονής
των χρωμάτων η υφή μαράθηκε
της ψυχής σου το άρωμα εξατμίστηκεσε θέλω σαν πρώτα