φρούτα του πάθουςη ηδονή θέλει μια στάλα προσμονή, 
μια φτιασιδωμένη υπομονή 
και ένα πανέρι με φρούτα του πάθους.

© αγαθοδαίμων